• moalimci.com, müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla kişisel bilgilerinden e-mail, telefon ve fatura adres bilgilerini talep etmektedir.
   

 • moalimci.com üzerinden satışı yapılan ve ücretsiz olarak sunulan e-kitap ve e-eğitimlerden faydalanmak için alınan bilgileri, dönemsel kampanya çalışmaları, müşterilere özel promosyonların düzenlenmesi ve kişiye özel bildirim ve bilgilendirmelerin üretilmesi için kullanılabilmektedir.
   

 • moalimci.com, kullanıcı bilgilerini nereden alırsa alsın, kullanıcının onayı olmadan reklam ve ticari amaç için paylaşmamaktadır
   

 • Üyelerim bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapma zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
   

 • Üyelerin sisteme girdiği tüm bilgiler sadece üyelerin talebi ile değiştirilebilir.